اخبار
فرصت ارتقاء روابط اقتصادی ایران و قزاقستان فرا رسیده است . ظرفیت های و فرصت های همکاری ایران و قزاقستان متناسب با روابط خوب سیاسی دوکشور مورد بهره برداری قرار نگرفته است و اکنون بهترین زمان برای ارتقاء روابط تجاری دو کشور در سطح مناسب است.
ادامه
برای دیدن نمایشگاه ها در لینک زیر وارد شوید
ادامه
کسب رتبه طلایی در ارزیابی عملکرد اتاق های مشترک بازرگانی را به هیات مدیره ،مشاورین ،دبیر و اعضای آن اتاق تبریک عرض میکنیم.
ادامه
روسیه ۳۵ درصد، چین ۱۷ درصد و کره جنوبی ۱۳ درصد از نیازهای وارداتی قزاقستان را تأمین می‌کنند و کار ایران برای ورود به بازار این کشور چندان آسان نیست. به گزارش از پایگاه خبری اتاق ایران...
ادامه
دوره های آموزشی